Adresa:
Inna Kovácsová
Agátova 8
900 45 Malinovo

 

 

e-mail:
inna@innaatelier.sk

IČO: 45 506 019
DIČ: 1046684111

Bankové spojenie:
ČSOB Slovensko: 4011127291/7500
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK74 7500 0000 0040 1112 7291

ČSOB Česká republika: 212796936/0300

Tu ma nájdete: